реформизъм

лат. “преобразувам” -изм
  1. полит. Философски възгледи и социално-полотическо движение зая частни реформи в рамките на дадено общество, търсещо взаимодействието и сътрудничеството на различните социални групи и класи.
  2. Течение в международното работническо и социалистическо движение, противопоставящо се на крайната революционност на болшевизма.