реформация

лат. “преобразувание”
  1. ист. Религиозно обществено-политическо движение на боржуазните среди в Европа от началото на XVI в., насочено срещу господството на Римо-католическата църква и отчасти антифеодално по своя характер; в резултата от него се появява протестанството (Лутер) като по-прогресивно течение за времето си от католицизма. В догматичната си част се отличава по 7 от 10 основни принципа на католическата вяра.