рефлексия

“отражение”
  1. Самопознание на мисленето; в най-широк смисъл — самообоснование. Размишление, самонаблюдение, анализ на собствени мисли и преживелици; отзвук.