реферат

“да докладва”
  1. Научен доклад, беседа, сказка.
  2. Кратко писмено или устно изложение на основаните положения на книга, уч. или научна проблема.