редукция

“свеждане”
  1. Метод на трасформация, при който се достига до основания позволяващи да се реши дадена познавателна задача; свеждане на по-сложна проблема към по-проста; във феноменологията — очистване на същностната насоченост.