рецензия

  1. Критическа писмена преценка на научно или художествено произведение, на представление и подобни.