реализъм

лат. “веществен” -изъм
  1. Средновековно схоластично учение, което се противопоставя на номинализма и смята, че общите понятия (универсалии) предхождат предметите и имат самостойно съществуване, отделно от предметите; Термин за много еклектични учения.
  2. Критически реализъм — вярно изобразяване на живота в изкуството и литературата, при което са посочени правилно противоречията, без да им се дава правилно обяснение и разрешение.