реалии

  1. книж. Предмети на материалната култура.
  2. език. Думи, означаващи предмети, понятия или явления, характерни за бита, историята, културата и начина на живот на даден народ.