религия

лат. “свещено задължение, благочестие, клетва” от “отново” и “връзка”
  1. книж. Форма на обществено съзнание, изградена върху вярването в нереални, свръхестествени или божествени сили; вероизповедание.