расизъм

  1. Реакционна антинаучна теория, която дели на висши и нисши отделните човешки раси и националности с цел да се оправдае потисничеството им. Създадена като расово-антропологическа школа в социологията по труда на Жозеф Артюр де Гобини (J. A. de Gobineau, 1819-1882) “За неравенството на човешките раси”, който поставя бялата раса (и особено германския и — арийски — клон) на най-високо място сред другите.