ракурс

  1. Положение на изразяван в перспектива предмет със силно съкращаване на отдалечените от преднияплан части.