коран

ар. “четене, учение”
  1. рел. Свещена книга на мюсолманите, която съдържа учението на Мохамед и се състои от 114 сури (глави).