квинтесенция

“пета същност”
  1. Най-същественото, най главното, същност на предмет или понятие, основа, главна същност.