квантитет

  1. книж. Количество.
  2. език. Качество на гласните и сричките в някои езици да бъдат кратки или дълги като смислоразличните единици.