квакери

англ. “треперя” поради екстатичните движения, които извършвали при религиозните си обреди
  1. Последователи на християнска протестантска секта създадена през XVII в. в Англия и сега широко разпространена в Америка, която отхвърля църковните обреди и института на свещениците, проповядва пацифизъм и се занимава с благотворителност.