кабалистика

  1. Практическа кабала, основана върху убеждението, че с помоща на специални ритуали и молитви човек може активно да се намесва в божествено-космическия процес.
  2. Ненаучни излишно усложнени доказателства и изводи, основани върху случайни, нетипични явления.
  3. Средновековни, тайнствени магически науки и знания, както и свързаните с тях обреди. Нещо тайнствено, изразяващ загъдъчно, неразбираемо.