кабала

евр. “тайна наука”
  1. Религиозно предание у евреите след Мойсей, свързано предимно с библейските пророчески книги.
  2. След XIII в. — езотеричен юдаизъм, който постепенно се превръща в развита нумерологична и буквена система, търсеща скрит смисъл почти във всяка буква на “Петокнижието”.