пигмеи

гр. “юмрук”
  1. мит. Според представите на древните гърци — митично племе от джуджета, споменавано още от Омир, живеело на юг от Египет в Етиопия, а според някои автори — и в Тракия, Кария, Мала Азия или в Индия.