пуританизъм

англ.
  1. ист. Религиозно-политическо протестантско движение на английската и шотландската буржоазия през XVI и XVII в. срещу абсолютизма и остатъците на католицизма в англиканската църква, проповядващо своеобразен аскетизъм.