психология

гр. “душа” и “наука”
  1. Наука за закономерностите, развитието и формите на психическите процеси, които възникват в резултат на постоянното въздействие на обективния свят върху човека.
  2. Съвкупност от психически процеси, които обуславят някоя даденост.
  3. Психика, душевно състояние особеност на характера.