психофизически паралелизъм

гр.
  1. Ненаучно дуалистическо направление в буржоазната психология, което признава едновременното самостоятелно съществуване на психологическите и физиологическите явления и не признава вторичността и зависимостта на психическите явления от физиологическите.