психика

гр.
  1. Свойството на високоорганизираната материя да отразява обективната дествителност, присъща на живи същества с централна нервна система и мозък; съзнание.
  2. Душевно състояние на човека или животно.
  3. Съвкупност от склонности и навици; душевен живот