психомонизъм

гр. психо- “душа” и монизъм “един”
  1. Идеалистически възглед, според който действителността е само отражение на нашето съзнание.