психоанализа

психо- анализа
  1. псих. Субективно направление в психологията, психиатрията, социологията от края на ХІХ в. създадено от австрийския психиатър Зигмунд Фройд (1856—1939), което обяснява всички психични прояви на човека с половия инстинкт (либидо) и други несъзнателни инстинкти и влечения.