психо-

гр. “душа”
  1. Като първа съставна част на сложни думи означава отношение към душа или психика; душевен.