псевдокласицизъм

лат. псевдо- “първокласов, образцов”
  1. изк. Направление в литературата и изкуството от края на XVI в. до началото на XIX в. в различни европейски държави по различно време, чиито представители подражават на образците от античното гръцко и римско изкуство.