псевдо-

гр. “лъжа”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “мним, лъжлив”.