провиденциализъм

“предвиждам”
  1. Реакционно идеалистическо направление във философията, което обяснява историческите събития като проява на волята на провидението.