прудонизъм

собств. P. Proudhon (1809—1865)
  1. Учение на френския анархист Пиер Прудон, което идеализира обществото на дребните самостоятелни стокопроизводители.