прото-

гр. “пръв”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение: Първоначален, първичен;
  2. Висш, старши, главен.