протестантство

лат. “заявявам открито”
  1. Общо название на религиозни учения в християнството (лутерианство, калвинизъм, цвинглианство, англиканство) и секти (баптисти, методисти, квакери, евангелисти, петдесетници и др.), възникнали в Европа през XVI в. и по-късно през реформацията като протест срещу догмите на католическата църква.