проза

лат. “ясна (реч)”, “прав, точен”
  1. литер. Произведение, написано в немерена реч, в пълни редове.