пропозиция

  1. Предложение. Съвкупност от условия, предвидени за съзтезание.