пропедевтика

“предваритeлно уча”
  1. Подготвителен курс за въвеждане в някоя наука; увод.