прононсиран

  1. Който е ясно определен, силно подчертан, отявлен.