прокрустов

  1. мит. Прокруст — име на разбойник от Елада; прокрустово ложе — където той слагал жертвите си и им отсичал краката, ако им били по-дълги от леглото, или ги разтягал, когато били по-къси.
  2. прен. Изкуствена мярка, към която безполезно се нагажда нещо с насилствени мерки.