профан

лат. “който е пред, извън храма”
  1. книж. Човек, който няма познания в дадена област; невежа, осквернител.