пробабилизъм

“вероятен”
  1. Идеалистическо философско учение, според което човек не може да достигне абсолютната истина и пълно познание и затова трябва да се задоволява с вероятности; средновековен агностицизъм.