приапизъм

  1. мит. “Приап”, малоазиатски бог на плодородието и размножаването в древногръцката митология от V в. пр. Хр.