презвитерианство

гр. “старши”
  1. Протестантско учение в Англия от XVI в., което не признава епископската власт като посредник между Бога и вярващите, а само свещенството на избрани от миряните проповедници.