предикат

  1. В логиката — понятие, което определя предмета на съждението и разкрива неговото съдържание.