предетерминизъм

лат. “предопределяне” -изъм
  1. Догма за предопределеност според божията воля.
  2. Учение на Тома Аквински за божествената предопределеност на човешката дейност.