презумпция

лат.
  1. Предположение, което се основава на вероятни предпоставки.
  2. юр. Признаване на факт за достоверен, докато не бъде доказана обратното.