предестинация

лат. “по-рано определяне”
  1. книж. Предопределение върху базата на заложбите и способностите към определена цел в живота или професията, съдба.
  2. Предопределение на човека от божията воля към блаженство или проклятие (например учението на св. Августин и Ж. Калвин).