постулат

“необходимо”
  1. фил. Положение, което не е очевидно, но се приема без доказателства за изходно положение.