политомия

поли- гр. “деление”
  1. лог. Деление на понятието на повече от три члена.