политеизъм

поли- гр. “бог” -изъм
  1. рел. Поклонение на няколко божества, възникнало от тотемизма, фетишизма и анимизма в стадия на разлагането на първобитната община.