полисилогизъм

  1. лог. Сложен силогизъм, който представлява поредица от силогизми, в която заключенията на предходните силогизми (просилогизми) влизат в състава на следходните силогизми (еписилогизми).