полифилитизъм

поли- и “едноплеменен”
  1. Опровергана от науката хипотеза, според която организмите произхождали от много изходни форми, а не от една както е в действителност.