поли-

“много”
  1. Като първа саставна част в сложни думи означама много, множество